spinner

Godziny urzędowania: pon., wt., czw. i ptk. 8:00 – 15:00 / śr. 9:00 – 16:00

Potrzebujesz informacji? Zadzwoń:
+48 86 271 14 28

Marzanna Grzejszczyk – Glińska
Notariusz w Zambrowie

Kancelaria Notarialna funkcjonuje od 1993 roku.
Siedzibą Kancelarii jest Zambrów.
Notariusz i pracownicy Kancelarii posiadają wieloletnie i wszechstronne doświadczenie zawodowe.

Każda czynność notarialna poprzedzona jest kontaktem Stron/y czynności z Notariuszem i pracownikami Kancelarii, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej ( e-mail) lub osobiście w  celu ustalenia zakresu dokonywanych czynności, wykazu koniecznych dokumentów oraz wysokości wszelkich kosztów z tym związanych.

Przed umówionym terminem dokonania czynności notarialnej oryginały bądź kopie niezbędnych dokumentów można dostarczyć do Kancelarii Notarialnej osobiście; można też dostarczyć kopie dokumentów faxem, pocztą elektroniczną (e-mail), za pomocą telefonu komórkowego (zdjęcie), przesyłką pocztową lub kurierską.
Szczegółowa analiza dostarczonych wcześniej dokumentów pozwoli na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie czynności oraz zdecydowanie skróci czas potrzebny do  dokonania czynności notarialnej.

Uwaga: w dniu dokonywania czynności notarialnej dokument tożsamości oraz inne niezbędne dokumenty należy przedłożyć  Notariuszowi – w oryginale.

Akty notarialne sporządzane są w możliwie najkrótszym terminie od dostarczenia kompletu dokumentów, inne czynności dokonywane są na bieżąco.

Notariusz i pracownicy Kancelarii służą fachową poradą notarialną, udzielają bezpłatnie niezbędnych informacji i wyjaśnień  w zakresie dokonywanych czynności notarialnych  – w siedzibie Kancelarii, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej, w godzinach urzędowania Kancelarii Notarialnej.