Godziny urzędowania: pon., wt., czw. i ptk. 8:00 – 15:00 / śr. 9:00 – 16:00

Image Alt

Notariusz

Zasady funkcjonowania notariatu reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. Prawo o notariacie stanowi, że notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, działa w zakresie swoich uprawnień jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Marzanna Grzejszczyk-Glińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbyła aplikację sądową, po jej ukończeniu pracowała jako asesor sądowy, w 1989 roku została powołana na stanowisko sędziego. Od 1993 roku jest notariuszem powołanym na to stanowisko przez Ministra Sprawiedliwości i od tego czasu prowadzi Kancelarię Notarialną w Zambrowie.

W ramach swojej działalności oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zachowując zasady etyki zawodowej i zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Wykwalifikowani pracownicy zatrudnieni w Kancelarii Notarialnej gwarantują fachową obsługę w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, udzielając wszelkich informacji z tym związanych.