Godziny urzędowania: pon., wt., czw. i ptk. 8:00 – 15:00 / śr. 9:00 – 16:00

Image Alt

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marzanna Grzejszczyk-Glińska – notariusz w Zambrowie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Zambrowie przy ul. Kościuszki Nr 33, zwana dalej Administratorem;
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
 • dane związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości, dane adresowe, w tym dane do kontaktu z klientem,
 • dane transakcyjne,
 • dane dotyczące stanu cywilnego,
 • dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia czynności notarialnej i nie będą udostępniane innym odbiorcom do czasu jej sporządzenia. Po dokonaniu czynności notarialnej dane zostaną udostępnione: odpowiednim instytucjom państwowym i samorządowym oraz sądom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 lit b), c), f) RODO
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • w przypadku sporządzenia czynności notarialnej przez okres 10 lat,
 • w przypadku Pan/i rezygnacji z dokonania czynności notarialnej do momentu odbioru złożonych dokumentów.
 1. Kontakt z Administratorem danych: osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelarianotarialna@glinska.org