Godziny urzędowania: pon., wt., czw. i ptk. 8:00 – 15:00 / śr. 9:00 – 16:00

Image Alt

Koszty i inne opłaty

W celu określenia dokładnych kosztów prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią  – w siedzibie Kancelarii, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Notariusz bądź pracownicy Kancelarii udzielą Państwu szczegółowych informacji  z tym związanych.

Na koszty składają się:

  1. taksa notarialna
  2. podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek VAT
  3. opłaty sądowe.
Taksa notarialna

Wynagrodzenie notariusza  za dokonywane czynności notarialne  jest ustalane na podstawie umowy z notariuszem. Wynagrodzenie to uzależnione jest, między innymi, od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej, wartości przedmiotu czynności, stopnia skomplikowania danej czynności i czasu poświęconego na jej przygotowanie.

Maksymalną wysokość taksy notarialnej (wynagrodzenie netto) reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Do ustalonego wynagrodzenia netto dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnej stawki.

LINK: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

To czy wystąpi obowiązek zapłaty tego podatku, a także jego wysokość uzależnia rodzaj dokonywanej czynności prawnej  i wartość rynkowa  przedmiotu czynności;

w przypadku wystąpienia podatku od czynności cywilnoprawnych – notariusz, który jest płatnikiem tego podatku –  pobiera  ten podatek i przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu.

LINK: ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od spadków i darowizn

To czy wystąpi obowiązek zapłaty tego podatku, a także jego wysokość uzależnia rodzaj dokonywanej czynności prawnej i wartość rynkowa  przedmiotu czynności;

w przypadku wystąpienia podatku od spadków i darowizn – notariusz, który jest płatnikiem tego podatku w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie – pobiera  ten podatek i przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu.

LINK: ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.

Opłaty sądowe

Wysokość opłat sądowych uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów w księgach wieczystych oraz ilości wpisów;

opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej pobierane są za pośrednictwem notariusza, notariusz przekazuje te opłaty właściwemu sądowi.

LINK: ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.